Generellt är kunden är inte längre trogen ett utbud av varumärken i samma segment. Det är numera helt ok att blanda fritt. I kök- & inredningsbranschen märks detta främst av att lågprismärken snabbt tagit marknadsandelar.

Sammanhanget Design-Kvalitet-Pris blir allt svårare för slutkunden att förstå.

Vår affärside är enkel, tillsammans med våra kunder skall vi erbjuda mer design, högre kvalitet, likvärdigt pris och därtill koppla kunskap, service och förtroende.